Programy pre pc

Programy pre pc

Java 2 Runtime Environment v1.5.0.06

Java je novodobý programovací jazyk podobný jazyku C++. Je to vlastne jeho zjednodušená verzia s niekoľkými obmenami. Je vhodná na programovanie na Web stránkach, lebo umožńuje vytvárať nielen nádherné animácie, zobrazovať text, grafiku a video, ale poskytuje rôzne druhy interaktivity užívateľovi v rôznych situáciách. Väčšina programovacích jazykov využívajúce podprogramy, neumožňuje vytvárať objekty. Čo je vlastne objekt? Všetko je objekt: vesmír, kniha, list papiera, atrament, ktorým píšeme po liste, applet JAVY, premenné, tlačítka... Programátori na objekt pozerajú z hľadiska metód, operácií, ktoré s ním pracujú, pričom dočasne ignorujú detaily implementácie objektu. Takýto spôsob programovania umožňuje pomerne jednoducho naprogramovať aj taký zložitý problém, ako je textový, alebo grafický editor. JAVA bola navrhnutá tak, aby jej aplikácie "bežali" na rôznych typoch počítačov ( PC, Macintosh ) a na rôznych platformách ( Windows 95, Windows NT, UNIX, Pover PC Macintosh).

 
Programy pre pc