Programy pre pc

Programy pre pc

Bandwidth Management and Firewall v2.1.3

Bandwidth Management and Firewall - rezervácia a limitácia šírky pásma, firewall. Jednoduchá inštalácia na Windows 2000/XP/2003 gateway (nastavenú ako router alebo NAT), nepotrebuje QoS. Hlavná prednosť produktu je dosahovaná rýchlosť prenosu - nakonfigurovaný zvládne 350Mbit/s a vyššie prietoky dát prakticky bez strát. Riadenie šírky pásma alebo firewallové nastavenie je možné podľa protokolov: Ethernet, IP, UDP, ICMP, TCP stavový firewall obsahuje ochranu proti DoS útokom. Nie je možná len limitácia šírky pásma - ako u väčšiny produktov tohoto druhu, ale tiež dynamická rezervácia, t.j. časť pásma pre určitý počítač, subnet alebo skupinu počítačov sa rezervuje len keď je to potrebné, inak je pásmo rozdeľované medzi ostatné komunikujúce spojenia. Logovacie časovacie funkcie umožňujú zistiť potrebnú šírku pásma pro rôzne časti firemnej siete. Produkt môže byť nainštalovaný na bránu dial-up sietí (DSL, EDGE).

 
Programy pre pc